meble-kute.eu - Copyright

Producentem mebli prezentowanych na stronie i właścicielem ich zdjęć jest firma Metalarte ul. Okrajnicka 6, 34-322 Gilowice.

Fotografie, opisy i pozostałe teksty są umieszczone na stronie w celu umożliwienia bezpośredniego zakupu mebli produkowanych przez Metalarte. Kopiowanie zdjęć lub tekstów w innym celu bez zgaby podmiotów wymienionych powyżej jest zabronione.


The manufacturer of all the products presented on the website is the company: Metalarte ul. Okrajnicka 6, 34-322 Gilowice POLAND. Metalarte is also owner of all the pictures.

Pictures, specifications and other text are displayed on the website in order to facilitate direct orders of Metalarte products. If you want to use the pictures and text having another purpose, you are not allowed to use them without permission.